Af Jens Jørgen Elberg, Speciallæge i plastikkirurgi

Behandlingsinformation

Brystforstørrelse med eget fedtvæv er en ny teknik, hvor fedt suges ud fra områder på kroppen som f.eks. mave og lår og indsprøjtes i brysterne mhp. forstørrelse eller forbedret form. Fordelene er at man undgår et brystimplantat, samt får fedtsuget områder med uønsket fedt. Ulempen er, at forstørrelsen af brysterne er begrænset, ligesom behandlingen ofte skal gentages flere gange.

Om brystforstørrelse med eget fedt

Der kan være forskellige årsager til, at en kvinde ønsker en brystforstørrelse. Hos unge kvinder skyldes det oftest, at brysterne opleves for små i forhold til kroppens øvrige dimensioner. Hos mere modne kvinder er der ofte tale om, at brysterne er blevet mindre og eventuelt slappe efter fødsler og amning. Endelig kan stor forskel på brysterne være årsag til, at man ønsker korrektion. Nogle kvinder ønsker efter mange år med implantater måske i forbindelse med kapselproblemer, at implantaterne fjernes. Disse kvinder efterspørger i tiltagende grad også brystforstørrelse med eget fedtvæv. Uanset årsagen kan en brystforstørrelse med eget fedtvæv være en god løsning, men der er forhold, man grundigt skal overveje før beslutningen træffes.

Brystforstørrelse med eget fedt adskiller sig på flere måder fra brug af implantater. Det første man skal gøre sig klart er, at der hos størsteparten af kvinder ikke kan opnås en brystforstørrelse af samme omfang, som det der kan opnås med implantater. Typisk kan man forvente en forstørrelse i intervallet fra 150 – 250 ml, hvor det gennemsnitlige brystimplantat er på 275-325 ml. Det vil ofte være nødvendigt at operere flere gange (2-3 gange), og teknikken er derfor dyrere end implantater. De nødvendige donorområder skal være tilstede. Man anvender ofte fedt fra maven, hofter samt inderside af lår og ridebukseområderne.

Det er klart, at hvis man kan acceptere disse begrænsninger, er der nogle åbenlyse fordele ved brug af eget fedt frem for implantater, idet brysterne bliver mere naturlige, og  der kan samtidigt være en gevinst ved fedtsugning af nogle områder på kroppen.

Når man aftaler  brystforstørrelse med eget fedt  vurderes resultatet efter den første operation  efter 3 måneder. Sammen bliver kirurgen og patienten enige om, hvorvidt det er nødvendigt med endnu en operation. En del af det fedt der indsprøjtes i brysterne vil forsvinde, og det er individuelt, hvor stor denne del er. Først efter ca 2-3 måneder kan man regne med resultatet.

Hvis  man er over 35 år anbefaler vi, at man  får foretaget en mammografi inden operationen. Hvis man  tidligere har fået foretaget en mammografi, må denne højst være 12 måneder gammel.

Generelt om indsprøjtning af eget fedt/blod (autolog filler)

Hvis man ønsker at fremhæve visse dele af kroppen, oftest ansigtstræk, kan man injicere, altså indsprøjte, en såkaldt filler. – Et stof, der har til formål at fylde pladsen ud. Der findes både kunstige, industrielt fremstillede fillers og autologe fillers.

Når en filler er autolog, betyder det, at den kommer fra kroppen selv. Man kan anvende patientens eget fedt eller den såkaldte PlasmaGel, som laves af patientens eget blod.

Anvendes fedt, suges det typisk fra mave eller hofter med en mindre kanyle. Derefter oprenses det, og i nogle tilfælde centrifugerer man det også for at få det til at blive mere flydende.

Når blodet anvendes, tages en blodprøve – typisk fra albuebøjningen. Blodets plasma, altså den del, der ikke er flydende, udskilles og blandes med nogle stoffer, hvorefter man får den såkaldte PlasmaGel.

Fordelen ved at bruge materiale fra patientens egen krop er, at der ikke er risiko for bindevævsknuder eller allergiske reaktioner, som ved de kunstige fillers.

Egnethed

Kvinder som ønsker korrektion af deres bryster og som har egnede fedtdepoter er kan få foretaget brystforstørrende operation med eget fedt.

Sunde og raske mænd og kvinder over 18, som har en realistisk forventning til resultatet.

Personer, der lider af dårlig sårheling, eller som har tendens til uregelmæssig ardannelse, er ikke egnede til behandlingen.

Proceduren

Der findes flere forskellige teknikker til BFO med eget fedt. Teknikkerne adskiller sig ved måden at behandle fedtet på efter udsugning og inden indsprøjtningen. Ved en teknik suges fedtet ud som ved en almindelig fedtsugning, hvorefter fedtet adskilles fra blod og væske og overføres til mindre kanyler. En mere moderne teknik med brug af Bodyjet-apparatur udnytter at fedtet suges ud under samtidig indsprøjtning af væske, hvorved fedtet er bedre egnet til direkte at indsprøjte i brystet.

Efter en grundig forundersøgelse, hvor man gennemgår operationen, det forventede resultat, risici og forventet pris, skal kvinden overveje indgrebet i 7 dage. Herefter kan hun give sit informerede samtykke. Ved forundersøgelsen vil man aftale, hvor fedtet skal tages fra, ud fra kvindens ønske og de tekniske muligheder. På operationsdagen tegnes op, hvorfra fedtet skal tages og indføres.

Efter kvinden er  bedøvet foretages fedtsugningen. Fedtet suges op i en særlig beholder, som  adskiller fedt fra blod og andre væsker. Fedtet overføres til mindre sprøjter og med specielle kanyler indsprøjtes det i brysterne gennem millimeterstore huller, hvis ar senere ikke kan ses . Idet man ved at ca 25-50% af fedtet  forsvinder (tilintetgøres af kroppens celler) forsøger man at kompensere for dette, ved at indsprøjte mere fedt end nødvendigt.  Området som er blevet fedtsuget skal komprimeres efter operationen med en særlig bandage, brysterne støttes med en velsiddende bh.

Bedøvelse

Behandlingen kan foregå i lokalbedøvelse, men oftest anvendes fuld bedøvelse.

Ingen bedøvelse eller lokal bedøvelse. Behandlingen foretages ambulant.

Bi-virkninger

Ved et hvert kirurgisk indgreb har man risiko for infektion, ligesom der kan opstå blødning under huden. Dette er dog ekstremt sjældent i forbindelse med dette indgreb.

Nogle mennesker oplever forbigående føleforstyrrelser, der hvor de er blevet fedtsuget.

Indgrebet medfører nogle små ar (ca 5 mm), i det område hvor man foretager fedtsugningen. Arrene ved brysterne er ikke synlige.

De fleste patienter oplever en eller anden form for forbigående misfarvning i behandlingsområderne.

Indgrebet er typisk ikke forbundet med store smerter, og de smerter som måtte opstå kan behandles med fx panodil e.lign. Som nævnt ovenfor,  forsvinder  en del af det fedt som sprøjtes ind.

Efter behandling vil det behandlede område være en smule hævet. En let rødme og ømhed samt blodudtrædninger (blå mærker) kan forekomme.

Risiko for komplikationer

Der er en risiko for at områderne, hvor der er fedtsuget bliver  ujævne, som tilfældet også er efter almindelige fedtsugninger.

Rygning medfører øget risiko for infektion og øger  tabet af det indsprøjtede fedt. Er man ryger, tilrådes derfor totalt rygestop (i hvert fald i behandlingsperioden).

Der kan være en risiko for at en brystforstørrende operation kan påvirke din mulighed for senere amning, men forholdet er dårligt belyst. Kontrol for brystkræft kan fortsat foretages, men der kan være en lille risiko for at små områder med fedtvæv omdannes til arvæv i brystet og dermed vil kunne  føles som en knude i brystet. Mammografi kan udføres og vil i de fleste tilfælde kunne udelukke, at det drejer sig om noget ondartet. Er der tvivl bør en sådan knude naturligvis fjernes. Der har været en del usikkerhed om hvorvidt denne brystforstørrelsesteknik kan give usikre resultater ved mammografi, men der er i dag stort set enighed om, at man kan skelne de forandringer, der kan ses ved brystkræft fra de forandringer, der kan ses efter fedtindsprøjtning.

Heling og bedring

Efter indgrebet, indlægges man i klinikken til dagen efter. Man skal bære en stram BH og bandage på det fedtsugede område i 4-5 uger. Huden er syet med en tråd som skal fjernes,  du skal derfor komme til en kontrol efter 12-14 dage, hvor vi ser at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Det giver sig selv at man ikke kan foretage hård fysisk aktivitet i denne periode. Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 3 uger være nødvendig.

Arbejde kan genoptages straks efter behandling. Det er tilladt at anvende make-up nogle timer efter behandlingen.

Behandlingens varighed

Resultatet når den samlede behandling er overstået og der er gået 3 måneder er varigt. Dog skal man være klar over at det fedtet, som alt andet fedt, følger kroppens fysiologi. D.v.s. at tager man på, øges volumen af brysterne, ligesom den mindskes ved vægttab. Dette er i øvrigt fuldstændig det samme for bryster som ikke har været behandlet.

De autologe fillers kan betegnes som semi-permanente, idet virkningen fortager sig, men efter et vist antal behandlinger, kan resultatet være permanent. Der er dog uenighed om, hvor mange behandlinger, man skal have, og hvor ofte resultatet bliver permanent.

ASAPS – som er det førende amerikanske selskab for æstetisk plastikkirurgi – siger, at PlasmaGel har effekt i op til 3 måneder, hvorefter man skal have foretaget endnu en behandling. Et andet amerikansk selskab siger, at PlasmaGel kan have effekt i op til 5 måneder, og at det i 7-10% af tilfældende giver et permanent resultat. Mange danske klinikker er derimod af den opfattelse, at man efter 3-5 behandlinger opnår et permanent resultat.

Prisniveau

Prisniveauet er i Danmark fra kr. 28.000-40.000.

Lovkrav til behandler og klinik

Brystforstørrelse med eget fedt er i Danmark, omfattet at bekendtgørelse om kosmetisk kirurgi. Således må indgrebet kun udføres af speciallæger i plastikkirurgi, efter mundtligt og skriftligt indformeret samtykke og 7 dages betænkningstid.

  • Indgrebet må kun udføres af læger med ret til selvstændigt virke.
  • Som medhjælp må bruges læger og sygeplejersker.

En medhjælp må gerne selvstændigt udføre behandlingen, uden en læge er til stede. Den ansvarlige læge skal blot have sin daglige gang på klinikken.